ผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ร่วมงานพิธีศาสนา

ด้วย นายเทพวิมล  นามส่วาง ผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. สังกัด อำเภอท่าตูม ได้ไปมอบพวงหรีดเคารพศพ และเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นายประกาศ  บุญเรือง สมาชิก ช.พ.ค.52893 ณ วัดบ้านตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

46097 46099