พิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธนเดช  นิลสระคู ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์  ได้ทำพิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ให้กับครูและผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานสถานศึกษา รวมท้ังสิิ้น จำนวน 13 รางวัล  ในการนี้สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านมาณ โอกาสนี้

รางวัลพระพฤห_๒๑๐๑๒๘_6 รางวัลพระพฤห_๒๑๐๑๒๘_18