พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นำโดย ….นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์  เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยมี ….พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ มีผู้บริหารของทุกฝ่าย แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติและเก็บข้อมูลทำข่าวจำนวนมาก

ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559

IMG_1586 IMG_1589 IMG_1593 IMG_1596