ภาระกิจวันแรกของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้ ต้อนรับ  นายลิขิต ตรีทรัพย์ ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์    วันที่ 6 ธันวาคม 2559 และ มาปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ในการนี้ได้ไปรายงานตัวกับ        ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และ สพป.สร.1และ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร็อม ในนามสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ขอต้อนรับท่านผู้อำนวยการด้วยความยินดียิ่งคะ

14385 14386 S__3760131 S__3760132 S__3760138 S__3760139 S__3760143 S__3760145 S__5046316 S__5046318