มอบค่าจัดการศพสมาชิก ชพค

IMG_9651 IMG_9652 IMG_9653 IMG_9654วันที่ 29 มีนาคม 2562 นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. นายบุญอยู่ ดีล้อม สมาชิกสังกัดบำนาญนอก จำนวน 200,000.00 บาท มอบให้ นางสาวภัทรี ดีล้อม บุตรของผู้ถึงแก่กรรม และนายลิขิต ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์และบุคลากรสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์ วางหรีดเคารพศพ และมอบเงินศาสนพิธีให้ทายาทผู้ถึงแก่กรรม ณ วัดศาลาลอย สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์