มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

วันที่ 19  มิถุนายน 2560 นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. นายประเวส รัตนพรหมวุฒิ สมาชิกสังกัดบำนาญเขต 3 มอบให้ นายประสิทธิ์ รัตนพรหมวุฒิ ผู้อุปการะสมาชิก สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ขอแสดงความเสียใจด้วยคะ

พวงหรีด1