มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

IMG_167923/01/61 นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ น.ส.ณัชชา สมชื่อ มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. นางสุวัลยา คงหาญ จำนวน 200,000.00 บาท มอบให้ นายดุสิต คงหาญ บุตรของผู้ถึงแก่กรรม สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ขอแสดงความเสียใจด้วยคะ