มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

IMG_168023/01/61 นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. นางอุษณี สายยศ จำนวน 200,000.00 บาท มอบให้ นางสาวรัชนีวรรณ สายยศ บุตรสาวของผู้ถึงแก่กรรม สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ขอแสดงความเสียใจด้วยคะ