มอบค่าจัดการศพและร่วมงานพิธีศาสนพิธี

12/03/2562 นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางจิรนันท์ เครือนาค หัวหน้ากลุ่มสวัสดิภาพ มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. นางโฉมเฉลา ชนะสุข สมาชิกสังกัด โรงเรียนสุรินทร์ภักดี จำนวน 100,000.00 บาท มอบให้ นายสุพันธ์ ชนะสุข คู่สมรสของผู้ถึงแก่กรรม และมอบหมายให้ นายพินิจ สิริมารัตน์ ผู้แทนสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์ มอบพวงหรีดเคารพศพ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพร้อมทั้งมอบเงินช่วยเจ้าภาพIMG_9599 IMG_9598