มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

วันที่ 2 พฤษาภาคม 2561 นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไป มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค.นอกสถานที่ เนื่องจาก สมาชิก นายธงชัย สามสี สมาชิก ช.พ.ค.823113 ได้ถึงแก่กรรม ด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองแตก พร้อมกับได้มอบค่าจัดการศพให้กับ นางตน สามสี ผู้เป็นมารดา ต่อไป

มอบเช็ค ครูธงชัย สามสี_๑๘๐๕๐๒_0005 มอบเช็ค ครูธงชัย สามสี_๑๘๐๕๐๒_0009 มอบเช็ค ครูธงชัย สามสี_๑๘๐๕๐๒_0016 มอบเช็ค ครูธงชัย สามสี_๑๘๐๕๐๒_0019