มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

วันที่ 25 มกราคม 2561 นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค.นางเสาวณีย์  โชคชาตรี  ช.พ.ค.454053 ถึงแก่กรรม ด้วย สาเหตุ โรคพิษสุนัขบ้า ในการนี้ สำนักงานฯขอแสดงความเสียกับครอบครัว นางเสาณีย์ โชคชาตรี ด้วย

S__15073336