มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.-ชพส

16/01/61 นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์ มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. นางพวงรัตน์ จันธิมา จำนวน 200,000.00 บาท มอบให้ นายสมศักดิ์ จันธิมา คู่สมรสของผู้ถึงแก่กรรม สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะIMG_1668