มอบพวงหรีด

วันที่ 10 มกราคม 2560 นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบพวงหรีดดอกไม้สดและเคารพศพ        นายณรงค์ พรหมพัชรพล ข้าราชการบำนาญ สพม.33 อ.เมืองสุรินทร์

S__4423701 S__4423702 S__4423703