มอบพวงหรีด

วันที่ 13 กพ 2561 นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์  ได้มอบพวงหรีดดอกไม้สดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ค.ราย นางนิตยา  นิลแก้ว ในการนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรนิทร์ ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้

S__11511908 S__11511909