มอบพวงหรีด

IMG_3444    วันที่ 6มกราคม 2560 นานลิขิต ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จัวัดสุรินทร์ ได้เดินทางไปมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัย และเคารพศพ นายเฉลิม ชุ่มกลาง สมาชิก ช.พ.ค.สังกัดบำนาญ สพก.สร1 อำเภอเมืองสุรินทร์