มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2560

วันที่ 12 มกราคม 2560 นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้สนับสนุนกิจกรรมวันครู ประจำปี 2560 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1,2,3 และ สพม.33

S__4448474 S__5996603 S__5996605 S__5996609