มอบเงินอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล ประจำปี พ.ศ.2560

วันที่ 25 กันยายน 2560 นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบเงินอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล ประจำปี พ.ศ.2560 ซึ่งมี 2 โรงเรียนดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านตอกตรา อ.สังขะ สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 2.โรงเรียนบ้านสะแร อ.บัวเชด สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3

S__10092560 S__10092567 S__10092580 S__10092577