รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.กรณีพิเศษ อายุ 35-60 ปี วันที่ 16 เมษายน 2563-15 มกราคม 2564

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ รับสมัคร สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.กรณี พิเศษ ปี 2563 สามารถดาวโหลดเอกสารใบสมัครตามไฟลน์ที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ