รายชื่อผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ชพค.ที่ทำประกันภัย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ร่วมกับธนาคารออมสิน ดำเนินโครงการสัวสดิการเงินกู้ ชพค.โครงการที่ 2 ถึง โครงการที่ 7 และให้ผู้กู้เงินโครงการที่ 5-7 สามารถทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองวงเงินกู้ได้ด้วยความสมัครใจ และธนาคารออมสินได้เห็นชอบให้ผู้กู้เงินทำประกันภัย กับบริษัทิ ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ภายใต้โครงการประกันอุบัติเหตุและสุขภาพสินเชื่อปลอดภัย ในการนี้ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ส่งข้อมูลผู้กู้เงินตามโครงการดังกล่าวที่ได้ทำประกันภัยกับบริษัทฯ ตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ ถ้าสมาชิกท่าoใดส่งสัยให้ติดต่อกับธนาคารออมสิน สาขาที่ท่านได้ยื่นกู้ และดาวโหลด รายชื่อผู้กู้ได้ตามไฟล์แนบที่นี่
ประกัน