ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านสกร็อม อ.เมือง จ.สุรินทร์

5ธันวา62_๒๐๐๑๑๐_0194 5ธันวา62_๒๐๐๑๑๐_0199 5ธันวา62_๒๐๐๑๑๐_0225 5ธันวา62_๒๐๐๑๑๐_0222 5ธันวา62_๒๐๐๑๑๐_0230