ร่วมงานกฐินพระราชทาน จ.สกลนคร

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมงานกฐินพระราชทานสำนักงานคณะกรมการการ สกสค. ทอดถวาย ณ วัดแสงอรุณ พระอารามหลวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

S__9789488 S__9789492 S__9789495 S__9789496