ร่วมงานฌาปณกิจศพบิดาของพนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำลักงาน สกสค.สุรินทร์ พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ ฯ ได้ร่วมงาน ฌาปณกิจศพบิดา ของ นางวิมลรัตน์ ดวงดี นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ณ เมรุวัดบเานนาสาม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ในการนี้สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทรืขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ด้วย
งานพ่อพี่ก้อย_๑๘๐๗๐๔_0003

งานพ่อพี่ก้อย_๑๘๐๗๐๔_0025

งานพ่อพี่ก้อย_๑๘๐๗๐๔_0035

งานพ่อพี่ก้อย_๑๘๐๗๐๔_0042

งานพ่อพี่ก้อย_๑๘๐๗๐๔_0053

งานพ่อพี่ก้อย_๑๘๐๗๐๔_0052

งานพ่อพี่ก้อย_๑๘๐๗๐๔_0055