ร่วมงานมุฑิตาจิต ประจำปี 2559 สพป.สร.3 และ สพม.33

วันที่ 23 กันยายน 2559 นายไพรัช  จันทร์แก้ว และนางจิรนันท์ เครือนาค ได้ไปร่วมงานมุฑิตาจิต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครุสุรินทร์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และได้นำพระพฤหัสบดี ไปมอบให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ด้วย S__1851435 S__1851439 S__1851442 S__1851459 S__1851464 S__1851473 S__1851483 S__1851468 S__1851494 S__1851499 S__1851517