ร่วมงานมุฑิตาจิต สพม.33

วันที่ 23 กันยายน 2559 นายไพรัช จันทร์แก้ว และนางจิรนันท์ เครือนาค ได้นำพระพฤหัสบดี มอบให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 เพื่อมอบให้แด่ผู้เกษียณ ต่อไปS__1851525 S__1851526