ร่วมงานวันครู ปี 2563

วันที่  16 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ผ฿ุอำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ ฯได้เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2563 ณ หอประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด

16163_๒๐๐๑๑๖_0001 16163_๒๐๐๑๑๖_0026 16163_๒๐๐๑๑๖_0035 16163_๒๐๐๑๑๖_0019 16163_๒๐๐๑๑๖_0043 16163_๒๐๐๑๑๖_0091 16163_๒๐๐๑๑๖_0129 16163_๒๐๐๑๑๖_0121