ร่วมงานวันครู 16 มกราคม 2561

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ฯ ไปร่วมงานวันครู 16 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์

วันครู_๑๘๐๑๑๖_0006 วันครู_๑๘๐๑๑๖_0020 วันครู_๑๘๐๑๑๖_0024 วันครู_๑๘๐๑๑๖_0032 วันครู_๑๘๐๑๑๖_0050 วันครู_๑๘๐๑๑๖_0062 วันครู_๑๘๐๑๑๖_0069 วันครู_๑๘๐๑๑๖_0067