ร่วมงานวันครู


วันที่16 มกราคม 2560 นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมงานวันครูประจำปี 2560 ณ โรงเรียนหนองโตงสุรวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 อำเภอเมือสุรินทร์IMG_3822 IMG_3824 IMG_3820 IMG_3825 IMG_3826 IMG_3827 IMG_3828