ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครบรอบ 13 ปี

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
ครบรอบ 13 ปี และนางสาวทัศพร ทีงาม ตำแหน่งนักวิชาการสวัสดิภาพปฏิบัติการ เข้ารับมอบรางวัล
ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2559 กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่ม 3

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ในวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพฯ

S__1524133 S__1524129 S__1524131 S__1524132