ร่วมงานวันพ่อแห่งงชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้นางสาวณัชชา สมชื่อ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ฯ ได้ร่วมทำบูญใส่บาตรและร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ 5ธันวา62_๑๙๑๒๐๖_0125 5ธันวา62_๑๙๑๒๐๖_0127 5ธันวา62_๑๙๑๒๐๖_0136 5ธันวา62_๑๙๑๒๐๖_0161