ร่วมงานศาสนพิธีสมาชิก ช.พ.ค.อำเภอสนม

วันที่ 16 มิถุนายน 2562 นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นายสำรวย  สังข์เสาวภาคย์ กรรมการประชาสัมพันธ์ เครื่อข่ายอำเภอสนม เป็นตัวแทนร่วมงานศาสนพิธี สมาชิก ช.พ.ส.ชื่อ สท.เสรฐวุฒิ  สีงาม คู่สมรส นางปัญลักษณ์  สีงาม ครูโรงเรียนสนมศึกษาคาร โดยวางหรีดเคารพศพ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม และร่วมทำบุญกับเจ้าภาพ

19066 S__36053096 S__36053097 S__59105313