ร่วมงานศาสนพิธี สมาชิก ช.พ.ค.อำเภอสำโรงทาบ

ำนักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์ ขอขอบคุณท่าน ผอ. สำรอง ไกรเพชรกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่ได้กรุณเป็นตัวแทนสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ในการร่วมศาสนพิธีศพสมาชิก วางหรีดเคารพศพ / เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและมอบเงินร่วมทำบุญกับเจ้าภาพ ศพคุณพ่อทา ศรีบาลข้าราชการบำนาญ อำเภอสำโรงทาบ

335198 335201 335202 S__36110420