ร่วมงานศาสนพิธี สมาชิก ช.พ.ค.อำเภอกาบเชิง

สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์ ขอขอบคุณท่าน ผอ. มนตรี สายพญาศรี ผอ.โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่ได้กรุณเป็นตัวแทนสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ในการร่วมศาสนพิธีศพสมาชิก นางกัลยรัตน์ จำปาจีน โดยวางหรีดเคารพศพ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม และร่วมทำบุญกับเจ้าภาพครับ

101089