ร่วมงานศาสนพิธี สมาชิก ช.พ.ค.

สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์ ขอขอบคุณท่าน ผอ.สมเกียรติ ประทีปรัมย์กรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่ได้กรุณาเป็นตัวแทนสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ในการร่วมศาสนพิธีศพสมาชิก วางหรีดเคารพศพ / เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและมอบเงินร่วมทำบุญกับเจ้าภาพงานศพสมาชิก ช.พ.ค. นายสุภาพ พรหมเหลาล้อ ข้าราชการบำนาญ อำเภอชุมพลบุรีIMG_1283 IMG_1284