ร่วมงานศาสนพิธี สมาชิก ช.พ.ค.

สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์ ขอขอบคุณท่านดวงเดือน กระจายศรี กรรมการชมรมครูนอกประจำการจังหวัดสุรินทร์ และกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้กรุณเป็นตัวแทนสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ในการร่วมศาสนพิธีศพสมาชิก วางหรีดเคารพศพ / เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและมอบเงินร่วมทำบุญกับเจ้าภาพงานศพ ท่าน ผอ. อุไร แก่นจันทร์ ข้าราชการบำนาญ อำเภอสังขะIMG_1285 IMG_1286 IMG_1287