ร่วมงานศาสนาพิธี สมาชิก ช.พ.ค.อำเภอสนม

สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์ ขอขอบคุณท่าน ผอ. สำรวย สังข์เสาวภาคย์ กรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่ได้กรุณเป็นตัวแทนสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ในการร่วมศาสนพิธีศพสมาชิก วางหรีดเคารพศพ / เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและมอบเงินร่วมทำบุญกับเจ้าภาพ ศพคุณพ่อสอน จิตหนักแน่น ข้าราชการบำนาญ อดีตครูใหญ่บ้านสะทืด ตำบลหนองระฆัง อำเภอสนม ครับ

S__36110349 S__36110350 S__59105313 S__59121692