ร่วมงานโครงการรณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น.นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ได้ร่วมงานโครงการรณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ของ หน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์

ผ้าไหม4761_๑๘๐๗๐๔_0015 ผ้าไหม4761_๑๘๐๗๐๔_0029 ผ้าไหม4761_๑๘๐๗๐๔_0154 ผ้าไหม4761_๑๘๐๗๐๔_0148 ผ้าไหม4761_๑๘๐๗๐๔_0180 ผ้าไหม4761_๑๘๐๗๐๔_0189