ร่วมประชุมกับสพม.33

วันที่ 10 มกราคม 2560 นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทรื ได้ไปประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา 33 เพื่อประชาสัมพันธ์งานต่างๆของสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ อาทิเช่น งานค้างชำระเงินรายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.และงานค้างเงินกู้ไตรมาส

IMG_8609 IMG_8610 IMG_8612 _MG_8583