ร่วมประชุมกับโรงเรียน

วันที่ 3 มีนาคม 2560 นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าประชุมร่วมกับ เครือข่ายโรงเรียนบ้านขมิ้นเรืองราษฎร์วิทยา อ.จอมพระ จ.สุรินทร์  เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์

19265 19266