ร่วมประชุมการดำเนินงาน

นายไพรัช จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมการดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ส. ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร S__18792467 S__18792469 S__18792467