ร่วมประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 5 มกราคม 2559  นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประจำเดือน มกราคม 2560 ได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมดังต่อไปนี้

1.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.และ การค้างหนี้ไตรมาส ช.พ.ค.-ช.พ.ส

2.งานที่เกี่ยวกับการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.เช่น การสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. การย้าย เปลี่ยนที่ทำงาน ฯลฯ

DSC00752 DSC00754 15440570_605224356343363_6885204905136211623_o 15443069_605224883009977_4685006191710820201_o DSC00623 DSC00628