ร่วมประชุมงานสวัสดิการและสวัสดิภาพของสมาชิก ชพค-ชพส

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายธนเดช นิลสระคู ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้ออกพื้นที่ ไปประชสัมพันธ์ ร่วมประชุมกับกลุ่มข้าราชการบำนาญ อำเภอจอมพระ เรื่องการจัดสวัสดิการสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ประชุมจอมพระ_๒๑๐๘๐๔ ประชุมจอมพระ_๒๑๐๘๐๔_0 ประชุมจอมพระ_๒๑๐๘๐๔_1 ประชุมจอมพระ_๒๑๐๘๐๔_2 ประชุมจอมพระ_๒๑๐๘๐๔_3