ร่วมประชุมลงนาม MOU

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายลิขิต ตรีทรัพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมเรื่อง การจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และ ร่วมลงนาม MOU  ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

S__5449666 S__5449667 S__5449668 S__5449669S__5449665