ร่วมประชุมเงินบำเหน็จดำรงชีพ สพป.สร.1

นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้ ร่วมประชุมกับ สพป.สร. ณ ห้องประชุมเชียงปุม เรื่อง เตรียมความพร้อมรับเงินบำเหน็จบำนาญ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13