ร่วมประชุมเตรียมงานวันครู ปี 2562

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 09.30 น. นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ตำแหน่งผู้อำวยการ ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดเตรียมงานวันครู ปี 2562 กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

S__11511911 S__11511912 S__11511913