ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายลิขิต  ตรีทรัพย์ พร้อมด้วย คณะกรรมการ และ เจ้าหน้าที่ ฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพ ของนายเศรษฐศิวะ ศาลางาม เป็นบุตรชาย ของนายสงวน ศาลางาม  กรรมการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาศนี้ด้วย

S__8159249 S__8159252 S__8159254 S__8175625 S__8175629