ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ สมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนกงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายพัด หอมชื่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 อำเภอปราสาท ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค.ด้วย ในการนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ขอแดสงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้

1 3 5 9 12