ร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายราชกาลที่ 10

วันที่  28 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ฯปลูกต้นไม้ และดอกดาวเรือง เพื่อถวายราชกาลที่ 10

ปลูกดอกดาวเรือง_๑๗๐๗๒๗_0041 ปลูกดอกดาวเรือง_๑๗๐๗๒๗_0058 ปลูกดอกดาวเรือง_๑๗๐๗๒๗_0066 ปลูกดอกดาวเรือง_๑๗๐๗๒๗_0105 ปลูกดอกดาวเรือง_๑๗๐๗๒๗_0125 ปลูกดอกดาวเรือง_๑๗๐๗๒๗_0090