ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรนิทร์

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้ย้ายอาคารสำนักงานฯไปตั้งอยู่ที่ วัดบุรพาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

S__4161603 S__4161606 S__4161610