วันที่ 9 มิ.ย 59 วันมหามงคลเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี

วันที่ 9 มิ.ย 59 วันมหามงคลเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปีใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่S__25444362 S__25444363 S__25444365 S__25444366 S__25444367 S__25444368งยืนนาน