วันสถาปนา สกสค.

วันที่9กันยายน 2561 นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมยินดีกับคณะคุณครูเข้ารับรางวัล”พระพฤหัสบดี” ประเภทรางวัลครูผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ระดับภาค. และรางวัลประเภทครูผู้เสียสละ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. 9 กันยายน 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานครIMG_6564 IMG_6565